Privacy-voorwaarden BB Optiek Brillen & Lenzen

Als bezoeker van deze website laat je bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt informatie gedeeld? Tot slot, wat kun je doen als je het niet eens bent met deze gang van zaken? Dat lees je in deze privacy-voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van BB Optiek, gevestigd op Runneboom 10 in Warnsveld. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 85177296. Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd door Revers CC, met kvk-nummer 83743995. BB Optiek is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website, met Revers CC als verwerker. De hosting van de website wordt verzorgd door Flexwebhosting, met kvk-nummer 34128261. Voor het online maken van een afspraak wordt de online agenda Apollo CS van Ocuco (kvk-nummer 67377513) gebruikt.

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
 • Het gebruik van de website en statistieken hierover
 • Het verbeteren van de website, om een betere beleving te creëren
 • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Bij het invullen van contactformulieren (momenteel niet in gebruik)

 • Het afhandelen van jouw vragen, inclusief back-up systeem voor het geval e-mails niet aankomen.

Bij het via de website maken van een afspraak in de online agenda.

 • Het vastleggen en bevestigen (naar jou en naar BB Optiek) van de door jou geplande afspraak.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens jouw website-bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleid.
 • Websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij het versturen contactformulieren:

 • De gevraagde gegevens in het formulier (momenteel niet in gebruik)

De persoonsgegevens die binnen de website zelf worden opgeslagen (uitsluitend via contactformulieren) kunnen alleen versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, met de juiste login gegevens.

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij het plannen van een afspraak via de online agenda:

 • De gevraagde gegevens in het formulier
 • Login gegevens

Deze login- en persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van Apollo CS en dus niet binnen de website zelf. Ze kunnen alleen versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, met de juiste login gegevens.

In het geval van analytische data die met WP Statistics en/of Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • deze informatie wordt alleen bekeken door de eigenaar en de verwerker van de website en niet gedeeld met derden
 • deze gegevens zijn anoniem en niet op persoonsniveau herleidbaar

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door BB Optiek opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

 • Opgeslagen formulieren: 2 jaar (momenteel niet in gebruik)
 • Website analytische data via WP Statistics: 365 dagen

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van BB Optiek wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van WP Statistics, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Alle persoonsgegevens die binnen de website op worden geslagen (uitsluitend opgeslagen formulieren en logs) worden gedeeld Revers CC en hostingpartij Flexwebhosting.

Persoonsgegevens over websitebezoeken en analyses worden via een plugin gedeeld met WP Statistics. Analyses van de website van BB Optiek worden door Revers CC bekeken en besproken met BB Optiek.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van BB Optiek of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op. Verstuur hierbij dan ook je identificatiegegevens. Mocht je het niet eens zijn met de afhandeling van je verzoeken of de opslag van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BB Optiek Brillen & Lenzen
Runneboom 10
7232 CX Warnsveld
0575-529833

Openingstijden

 • Maandag gesloten
 • Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 – 17.30
 • Vrijdagavond: 18.30 – 20.00
 • Zaterdag: 09.00 – 16.00